Tagg: gör barnkonventionen till lag

Gör barnkonventionen till lag

Trots att Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter finns det brister i både lagstiftning och praxis. Om barnkonventionen vore svensk lag så skulle barns rättigheter och ställning stärkas generellt, särskilt inom rättsväsendet och i asylprocessen. Större krav skulle då kunna ställas på beslutsfattare, myndigheter och domstolar när det gäller kompetens om barns behov och rättigheter. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och en större vilja att agera när barn far illa.

Din åsikt gör skillnad – Skriv under för barnkonventionen som lag!

Det kan du göra här!

KRaMaR FRåN MiG